Návrhy


Návrhy interiérov a nábytku zhotovíme na základe požiadaviek zákazníka a možností daného interiéru.

Spolupracujeme s viacerými architektmi a v prípade potreby riešime požiadavku zákazníka aj prostredníctvom architekta.

Po prejednaní všetkých požiadaviek, predkladáme zákazníkovi návrh riešenia v podobe 3D vizualizácie konkrétneho priestoru včítane návrhu budúceho nábytku.